Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele (§ 1811/2, § 1820/1, § 1826 občanského zákoníku)

Prodávající:

Bergrs s.r.o., IČ 28891236, DIČ CZ 28891236, se sídlem Praha 10 - Benice, Žitavská 248, PSČ 103 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151398, tel. 777 55 29 37 email: info@starozitnosti-online.cz

·         označení zboží a popis hlavních vlastností, cena zboží náklady dodání:

Informace o nabízeném zboží včetně jeho ceny se zobrazí kliknutím na název zboží. Inzerovaná cena zboží zahrnuje veškeré daně a poplatky i náklady na dodání zboží v rámci České republiky.

Cenové podmínky dodání zboží do zahraničí musí být řešeny zvláštním ujednáním smluvních stran. Na základě objednávky zaslané kupujícím navrhne prodávající cenové podmínky dodání zboží do zahraničí. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy kupující projeví souhlas s navrženými cenovými podmínkami dodání.

 

·         způsob platby:

         platba předem bankovním převodem

 

·         způsob dodání:

Prodávající poskytuje následující způsoby dodání zboží:

osobní dovoz (Praha a blízké okolí) nebo zaslání přepravní službou do místa dodání

 

·         údaje o právech vznikajících z vadného plnění:

odkaz na VOP čl. V a VI

·         údaj o povinnosti zaplatit zálohu: prodávající zálohu nevybírá

 

·         podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy a údaj, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

odkaz na VOP čl. VII

·         náklady spotřebitele pro případ odstoupení

Kupující pro případ odstoupení od smlouvy nese přímé náklady spojené s navrácením zboží, včetně nákladů prodávajícího vzniklé v souvislosti s osobním převzetím zboží. Prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat cenu obvyklou za zajištění balení, přepravy a pojištění zboží při přepravě.

 

·         údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

Spory smluvních stran lze řešit mimosoudní cestou, zejména mediací (podle zák.č. 202/2012 Sb., o mediaci)  nebo v rozhodčím řízení (podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů). Předpokladem řešení sporu tímto způsobem je shoda obou stran při volbě způsobu řešení, volbě osob mediátora nebo rozhodce.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy nad činností prodávajícího je Česká obchodní inspekce, kam může spotřebitel adresovat své stížnosti

 

·         informace o smluvní dokumentaci:

smlouva včetně VOP bude zaslána současně s potvrzením objednávky prostřednictvím emailové pošty

·         jazyk, ve kterém lze smlouvu uzavřít: smlouva se uzavírá v českém jazyce

 

·         jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:

Kupující objedná zboží

a)     pomocí objednávkové aplikace e-shop na uvedené internetové adrese tak, že zvolí nabízené zboží, seznámí se s informacemi pro spotřebitele (§1811/2, § 1820/1, § 1826 občanského zákoníku), seznámí se s všeobecnými obchodními podmínkami a potvrdí s nimi souhlas, vyplní objednávkový formulář, ve kterém uvede své osobní údaje, potvrdí identifikaci objednávaného zboží včetně jeho množství, zvolí způsob dodání zboží a zaplacení kupní ceny a objednávku odešle. Před odesláním objednávky je možno opravovat případné chyby v objednávkovém formuláři, přidávat nebo odebírat zboží. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje souhlas s jejich zněním. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky,

b)    zasláním objednávky prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu prodávajícího info@starozitnosti-online.cz

c)     telefonicky na telefonním čísle 777 55 29 37 v pondělí až pátek od 10.00 do 17.00 hodin

 

zpět
PŘIHLÁSIT SE  |  KOŠÍK
0 položek za 0 Kč